Sattva Kunstterapeutisk Insitutt - Kurs

Kreativitet i møtet med barn og unge

“It is in playing and only in playing that the individual child or adult is able to be creative and to use the whole personality, and it is only in being creative that the individual discovers the self."
― Donald Woods Winnicott, Playing and Reality
Hvordan bruke kreative metoder, kroppsoppmerksomhet og mindfulness i hjelpearbeid rettet mot barn og unge.

På kurset får du et innblikk i hvordan du kan bruke kreative metoder i møte med barn og unge.

Vi berører viktigheten av å «ramme inn» og skape en «trygg nok» indre -og ytre base både hos barnet/ungdommen og hos hjelperen. På denne måten kan det gis muligheter for kreativitet og lek som kan bli møtt og sett.


Vi ser på hvordan vi sammen med barnet/ungdommen, kan utforske leken og det kreative uttrykket ,uten å tolke, eller forsere noe i prosessen. Vår naturlige evne til kreativitet og lek kan virke angstdempende i seg selv. Vi ser på hvordan det kreative rommet kan tåle å bære både det vanskelige, uforståelige og det frydefulle lekende.


Forutsetningen for læring og endring ligger ofte i møtet med en hjelper som gir god nok støtte, som vet noe om hvordan en kan navigerer i barnets/ungdommens naturlige kreative farvann og som vet noe om viktigheten av å stå stødig i seg selv i dette møtet.


Kurset er for deg som jobber med barn og unge på ulike nivå og som ønsker å vite mer om å bruke kreativitet i arbeid med barn- og unge. Pedagoger, lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger, sosionomer, helsesøstre, sykepleiere, psykologer, leger, miljøterapeuter, miljøarbeidere og andre yrkesgrupper som jobber med barn- og unge.

Innhold:
Kurset er praktisk rettet. Vi jobber med ulike øvelser rettet mot arbeid med barn/unge, og øvelser rettet mot deg som voksen/hjelper. Vi bruker tegning, maling, dialog/samtale, kroppsorientert fokus og selvrefleksjon.

Dagene vil starte og avsluttes med en kort meditasjon.

Kursets metoder baserer seg på Sattva Kunsterapeutiske Institutts pedagogikk.

Kursleder: Cecilie Jakobsen f 1971. Cand.polit. Diplomert kunstterapeut. Spesialist i klinisk pedagogikk. Har gjennom mange år jobbet i psykisk helsevern med barn- unge og voksne.  Har i tillegg erfaring fra arbeid i PPT, høyskole, videregånde skole og grunnskole. Driver i dag egen praksis med veiledning/terapi og undervisning. Mottatt undervisning i meditasjon og mindfulness. Daglig egenpraksis i meditasjon.

Dato: 26.-28. april 2019
Sted: AKS - Auskin Kreative Senter
Vukuveien 971, 7660 Vuku.
1,5t fra Trondheim
Pris: 2500,-

Fredag 18:00 - 21:00
Lørdag 10:00 - 18:00
Søndag 10:00 - 15:00


Kun 12 deltakere.

Fortløpende påmelding.

Faktura sendes ut ved tildelt plass, når den er betalt er plassen bekreftet. Ved avmelding senest 4 uker før kurset, betales kursavgift minus et beløp på 500,- tilbake. Ved avmelding senere en 4 uker før kurset betales dessverre ikke kursavgiften tilbake.


Overnatting:
Kr. 450,- pr. natt i dobbeltrom.
Kr. 700,- pr. natt.
Sengetøy kan leies.

Overnatting betales senest 4 uker før kurset. Faktura sendes fra AKS. Ingen tilbakebetaling ved avmelding senere en 4 uker før kurset.

Hvordan komme til AKS.
Du flyr til Trondheim lufthavn så tog til Verdal (1t). Ellers tog fra Oslo i sør eller Fauske i Nord. AKS ligger ca. 15min med bil fra Verdal.
www.auskin.no


Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Vukuveien 971. 7660 Vuku - Norge -
Orgnr: 971 040 262 - Telefon: 911 74 987