Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Forside

"I'd rather be whole than good." As whole human beings we have dark thoughts and impulses as well as light. When we deny that part of ourselves, as with denial of any part of ourselves, we invite trouble. Accept and love all of yourself.
Carl Jung.
Sattva Kunstterapeutisk Institutt har utdannet kunsterapeuter siden 1996. over 200 personer har tatt vår grunnutdanning modul I. Over 60 har tatt vår videreutdanning modul II.

Vi tilbyr en
prosessorientert utdanning basert på C. G. Jungs dybdepsykologi og livsholdning samt mindfulness. Over 80 timer av vår utdanning er undervisning i meditasjon og mindfulness. Vi legger stor vekt på drømmeforståelse basert på vestlig analytisk psykologi og østlig drømmeforståelse. Erfaring viser at å tilnærme seg to veier i kontakt med det ubevisste er fordelaktig. Den ene hvor det ubevisste strømmer eller trenger inn i bevisstheten gjennom drømmer, fantasier og projeksjoner og den andre hvor bevisstheten åpner opp og utvider seg mot det ubevisste gjennom meditasjon/Mindfulness

Utdannelsen gir spesialkompetanse i kunstterapeutiske og kreative metoder for deg som jobber direkte med mennesker i offentlig eller privat sektor eller kunstnere som jobber indirekte med andre gjennom sin kunst. Utdannelsen er og en god vei for deg som ønsker inspirasjon, innsikt og fordypelse i eget liv gjennom Kreativ selvutfoldelse.

Modul I er på 62 dager totalt
594 timer undervisning.
Modul II er på 35 dager og starter hvert 3 år.

Studiet forutsetter ikke kunstfaglig kompetanse men kan gi nye muligheter for deg som har en kreativ retning i yrkeslivet.

Priser og info om utdannelsen. Finner du på siden om kunstterapi utdannelsen
Opptak av nye elever til kull 22.

1. samling: 2. - 6. oktober 2019, Ønsker du plass ta kontakt for søknadsskjema.

Utdannelsessted: Auskin Kreative Senter - AKS, Vukuveien 971, 7660 VUKU

Kunstterapi & kreativ selvutfoldelse,
15. - 17. mars.

Kreativitet i møtet med barn og unge,
26. - 28. april.

Retreat - å føde seg selv,
28. mai - 2. juni.

Fem dagers retreat,
7. - 11. august.

Drømmenes Visdom,
15. - 18. august.

Par i fordypelse,
19. - 22. september.

Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Vukuveien 971. 7660 Vuku - Norge - Orgnr: 971 040 262 - Telefon: 911 74 987

Stacks Image 5760
Par i fordypelse
Kurset er for par som ønsker å finne nye steder i samlivets hage. Som føler at parforholdet trenger både inspirasjon og provokasjon for å vokse. Øvelser, leker og kommunikasjonsformer er tilrettelagt for å anvendes videre hjemme. Undervisningen veksler mellom par-øvelser, dialog og deling i gruppen. Les mere..

Stacks Image 5817
Drømmenes visdom 2019
Drømme arbeid i et Jungiansk analytisk perspektiv, forholder seg til eget liv - levd og ulevd, kultur og livsholdning. Her oppdages muligheter for vekst og frigjøring fra ensidighet og stagnasjon i livet. På det basale nivå undersøkes dagsrester, kompensasjon og komplementerende aspekter i drømmene. Les mere..

Stacks Image 5762
Kunstterapi & Kreativ selvutfoldelse
For deg som er interessert i å undersøke kunstterapi og kreativ selvutfoldelse. Som metode til egen vekst og for inspirasjon til undervisning og arbeid med mennesker. Les mere..